Luluf n lɣaci i d-yusan ɣer ṛṛeḥba tagraɣlant n Ṛuwan 2014, di tama n ufella n Fṛansa, walan yiwet n temzikent iɛeǧben i tmuɣli. Asentel-ines: “Adlis Iqedsen: iḍelli, ass-a d uzekka.”

Zdat n wemḍiq i d-iṣaḥen Inagan n Yahwa, llan yegdilen ideg i d-sɛeddayen bidyuwat i d-iheddṛen ɣef iţafţaren iqdimen n Wedlis Iqedsen; xilla seg wid i d-yusan rran lwelha ɣur-sen. Ma ifat kecmen ɣer wanda i tella temzikent-agi, zemren ad lemden aṭas n leḥwayeǧ ɣef lewṣayat iṣelḥen n Wedlis Iqedsen, ɣef wamek i gṣeḥḥa deg wayen yeɛnan amezruy akk-d tussna, d wamek daɣen i gelḥa di ddunit.

Teţwerri-d daɣen temzikent-agi belli Adlis Iqedsen izger-ed i waṭas n leɛwam n umezruy, yerna ass-a d imelyaṛen n lɛibad i gzemren a t-ɣren akken i bɣan, ama ɣef lkaɣeḍ ama s ţţawilat iliktṛuniyen. Kra seg wid i d-yusan teţţunefk-asen baṭel yiwet n Ṭrejma n ddunit tajdiṭ, ṭrejma n Wedlis Iqedsen i d-ssufɣen Inagan n Yahwa s wakteṛ n 120 tutlayin.

Xilla i gcekkṛen Inagan n Yahwa ɣef wayen akka i xedmen imi qesden ad fken tagniţ i medden meṛṛa ad issinen Adlis Iqedsen. Yiwet tcixeţ yeţţaken lewṣayat i yelmeẓyen, i gellan la teţmuqul timzikent-agi neţţat d kra seg inelmaden-is, tenna-d: “Adlis Iqedsen yella ger leḥwayeǧ i d-newṛet, d adlis yeddren. Yal tikkelt ideg i yi-teţţunefk tegniţ a t-ɣreɣ, iɛawen-iyi a d-afeɣ tifrat i iɣeblan-iw.”

Yiwet tmeṭṭut yesɛan azal n 60 n sna, tewhem imi i s-d-nnan belli yezmer a ţ-id-iṣaḥ yiwen Wedlis Iqedsen baṭel. Atan wacu i d-tehdeṛ: “Ilaq-aɣ akken ma nella a s-nɛiwed asenqed, axaṭer akken ma nella neḥwaǧ-it!”