Ṛuḥ ɣer wayen yellan deg-s

Ṛuḥ ɣer wumuɣ amecṭuḥ

Inagan n Yahwa

Taqbaylit

Asmel jw.org yella tura s wakteṛ n 300 lluɣat!

Asmel jw.org yella tura s wakteṛ n 300 lluɣat!

Ma tettekkaḍ ɣef tebdart n lluɣat yellan deg usebter-agi, aţ-ţwaliḍ belli jw.org yeţwaṭerjem ɣer wakteṛ n 300 tutlayin; ayagi ur t-teţţafeḍ ara anda nniḍen di Internet!

I ma nmettel jw.org ɣer yesmal nniḍen yeţwassnen? Di yulyu 2013, asmel n Wegraw n Leǧnas Yeddukklen yeţwaxdem s seţţa n tutlayin. Europa, asmel unṣib n Tdukli n Luṛub, yella s 24 lluɣat. Google s 71 lluɣat, ma d Wikipédia s 287 lluɣat.

Aṭas n sswayeε n lxedma i glaqen bac a d-yeţwaṭerjem wesmel Internet s wakteṛ n 300 lluɣat. Amur ameqran si ccɣel-agi, xeddmen-t imeyyaten n Inagan n Yahwa di ddunit meṛṛa akken ad εuzzen Yahwa. Qeddcen ţ-ţirebbuyaε di mkul lluɣa, xeddmen ayen akk iwumi zemren bac ad sṭerjmen iḍrisen si teglizit ɣer lluɣat-nsen.

Imi aṭas n isebtar n jw.org i d-ţwaṭerjmen ɣer wakteṛ n 300 lluɣat, leḥsab n isebtar i gesεa wesmel-agi s lekmal-is meqqer mliḥ: iεedda i 200 000!

Mačči d aṭas n lluɣat kan is i mechuṛ wesmel jw.org. Aṭas n lɣaci daɣen i gkeččmen ɣur-es. D ayagi i d-tesbeggen yiwet n tkebbanit umi qqaren Alexa i gessenqaden Internet d wamek i gleḥḥu di ddunit meṛṛa. Taḍwiqt-nni-ines yeţţusemman “Religion et spiritualité” tefka-d ismawen n wazal n 87 000 n yesmal Internet, gar-asen wid n ddyanat timeqranin akk-d yesmal n wid i d-issufuɣen tizmamin n ddin, akk-d wid n tuddsiwin nniḍen. Di yulyu 2013, jw.org yeffeɣ-ed d wis sin ger yesmal i d-tebder! Deg wemkan amezwaru yeffeɣ-ed yiwen wesmel yeţţaken tagniţ i lεibad ad ɣren ṭrejmat n Wedlis Iqedsen s lexlaṣ.

Di tubeṛ 2013, azal n 890 000 yemdanen i gkeččmen ɣer wesmel jw.org mkul ass. Neqsed a nefk tagniţ i medden meṛṛa ad wεun lexbaṛat ɣlayen yellan deg Wedlis Iqedsen mebla lexlaṣ. A nkemmel lxedma akken a nessiweḍ ɣer leqsed-agi.