Негизги материалларға өтиў

Қосымша менюға өтиў

Яҳўа Гүўалары

қарақалпақ

Мухаддес Китапты оқыўдың қандай пайдасы бар?

Мухаддес Китапты оқыўдың қандай пайдасы бар?

Мухаддес Китап өмиримиздеги ең әҳмийетли сораўларға қалай жуўап табыўға көмеклесетуғынын көриң.

 

Мынаны да көриң

Мухаддес Китапты изертлеўге өтиниш

Өзиңизге қолайлы ўақытта ҳәм қолайлы жерде Мухаддес Китапты бийпул изертлең.