არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

პრეოპერაციული მოსამზადებელი პერიოდი

შედეგები (ფინანსური)

Risk-adjusted clinical outcomes in patients enrolled in a bloodless program.

Frank SM, Wick EC, Dezern AE, Ness PM, Wasey JO, Pippa AC, Dackiw E, Resar LMS.

წყარო‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2668-77.

ინდექსი‎: PubMed 24942198

DOI‎: 10.1111/trf.12752

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24942198

Blood product conservation is associated with improved outcomes and reduced costs after cardiac surgery.

LaPar DJ, Crosby IK, Ailawadi G, Ad N, Choi E, Spiess BD, Rich JB, Kasirajan V, Fonner E Jr, Kron IL, Speir AM; Investigators for the Virginia Cardiac Surgery Quality Initiative.

წყარო‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2013;145(3):796-804.

ინდექსი‎: PubMed 23414992

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2012.12.041

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23414992

Randomized trial comparing packed red cell blood transfusion with and without leukocyte depletion for gastrointestinal surgery.

Tartter PI, Mohandas K, Azar P, Endres J, Kaplan J, Spivack M.

წყარო‎: Am J Surg 1998;176(5):462-6.

ინდექსი‎: PubMed 9874434

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9874434

Intra-operative cell salvage in South Africa: feasible, beneficial and economical.

Solomon L, von Rahden RP, Allorto NL.

წყარო‎: S Afr Med J 2013;103(10):754-7.

ინდექსი‎: PubMed 24079629

DOI‎: 10.7196/samj.7355

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24079629

Effective reduction of blood product use in a community teaching hospital: when less is more.

Politsmakher A, Doddapaneni V, Seeratan R, Dosik H.

წყარო‎: Am J Med 2013;126(10):894-902.

ინდექსი‎: PubMed 24054957

DOI‎: 10.1016/j.amjmed.2013.06.013

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24054957

Safety, cost savings, simplicity back broader use of bloodless surgery.

Mathias JM.

წყარო‎: OR Manager 2013;29(5):1, 6, 8-9.

ინდექსი‎: PubMed 23755462

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755462

Economic considerations on transfusion medicine and patient blood management.

Hofmann A, Ozawa S, Farrugia A, Farmer SL, Shander A.

წყარო‎: Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2013;27(1):59-68.

ინდექსი‎: PubMed 23590916

DOI‎: 10.1016/j.bpa.2013.02.001

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590916

Tranexamic acid reduces blood loss and financial cost in primary total hip and knee replacement surgery.

Irisson E, Hémon Y, Pauly V, Parratte S, Argenson JN, Kerbaul F.

წყარო‎: Orthop Traumatol Surg Res 2012;98(5):477-83.

ინდექსი‎: PubMed 22854336

DOI‎: 10.1016/j.otsr.2012.05.002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22854336

From blood transfusion to patient blood management: a new paradigm for patient care and cost assessment of blood transfusion practice.

Leahy MF, Mukhtar SA.

წყარო‎: Intern Med J 2012;42(3):332-8.

ინდექსი‎: PubMed 22432987

DOI‎: 10.1111/j.1445-5994.2012.02717.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22432987

The volume of returned red blood cells in a large blood salvage program: where does it all go?

Waters JH, Dyga RM, Waters JF, Yazer MH.

წყარო‎: Transfusion 2011;51(10):2126-32.

ინდექსი‎: PubMed 21985047

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2011.03111.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21985047

Effects of intravenous iron combined with low-dose recombinant human erythropoietin on transfusion requirements in iron-deficient patients undergoing bilateral total knee replacement arthroplasty.

Na HS, Shin SY, Hwang JY, Jeon YT, Kim CS, Do SH.

წყარო‎: Transfusion 2011;51(1):118-24.

ინდექსი‎: PubMed 20624257

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2010.02783.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20624257

Activity-based costs of blood transfusions in surgical patients at four hospitals.

Shander A, Hofmann A, Ozawa S, Theusinger OM, Gombotz H, Spahn DR.

წყარო‎: Transfusion 2010;50(4):753-65.

ინდექსი‎: PubMed 20003061

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2009.02518.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20003061

Prospective monitoring of plasma and platelet transfusions in a large teaching hospital results in significant cost reduction.

Sarode R, Refaai MA, Matevosyan K, Burner JD, Hampton S, Rutherford C.

წყარო‎: Transfusion 2010;50(2):487-92.

ინდექსი‎: PubMed 19804569

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2009.02413.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19804569

An economic analysis of costs associated with development of a cell salvage program.

Waters JR, Meier HH, Waters JH.

წყარო‎: Anesth Analg 2007;104(4):869-75.

ინდექსი‎: PubMed 17377098

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17377098

Cost-effectiveness of cell salvage and alternative methods of minimising perioperative allogeneic blood transfusion: a systematic review and economic model.

Davies L, Brown TJ, Haynes S, Payne K, Elliott RA, McCollum C.

წყარო‎: Health Technol Assess 2006;10(44):1-228.

ინდექსი‎: PubMed 17049141

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17049141


ვებ-გვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებ-გვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.