არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

ოტოლარინგოლოგია — თავის და კისრის ქირურგია

სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების თანამშრომლობა, კომპლექსური და ინდივიდუალური მიდგომა

Maintenance of normal hematocrit in high-risk thyroid surgery without allogeneic blood transfusion: a case report.

Usoro NI, Inwang S, Ilori IU.

წყარო‎: Transfus Altern Transfus Med 2010;11(2):43-6.

ინდექსი‎: ISSN 1778-428X

DOI‎: 10.1111/j.1778-428X.2010.01125.x

http://www.worldcat.org/oclc/608123032

Management of Jehovah's Witness patients undergoing major head and neck surgery.

Van Hemelen G, Avery CM, Venn PJ, Curran JE, Brown AE, Lavery KM.

წყარო‎: Head Neck 1999;21(1):80-4.

ინდექსი‎: PubMed 9890356

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9890356

Head and neck surgery in the Jehovah's Witness patient.

Genden EM, Haughey BH.

წყარო‎: Otolaryngol Head Neck Surg 1996;114(4):669-72.

ინდექსი‎: PubMed 8643286

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8643286

Case report: The management of advanced oral cancer in a Jehovah's Witness using the Ultracision Harmonic Scalpel.

Kullar PJ, Sorenson K, Weerakkody R, Adams J.

წყარო‎: World J Surg Oncol 2011;9:115.

ინდექსი‎: PubMed 21967981

DOI‎: 10.1186/1477-7819-9-115

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21967981

Microvascular free-tissue transfer for head and neck reconstruction in Jehovah's Witness patients.

Skoner JM, Wax MK.

წყარო‎: Head Neck 2008;30(4):455-60.

ინდექსი‎: PubMed 18098311

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18098311

ENT surgery, blood and Jehovah's Witnesses.

Woolley SL, Smith DR.

წყარო‎: J Laryngol Otol 2007;121(5):409-14.

ინდექსი‎: PubMed 17125571

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17125571

The ex utero intrapartum treatment procedure for congenital ranula in a Jehovah's Witness.

Kolker MT, Batti JS, Schoem SR.

წყარო‎: Otolaryngol Head Neck Surg 2004;130(4):508-10.

ინდექსი‎: PubMed 15100657

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15100657

Ivory osteoma of the craniofacial skeleton.

de Chalain T1, Tan B.

წყარო‎: J Craniofac Surg. 2003;14(5):729-35.

ინდექსი‎: PubMed 14501338

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14501338


ვებ-გვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებ-გვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.