არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

მეანობა

ჰემოსტაზის ოპტიმიზაცია და მართვა

The use of fibrinogen concentrate to correct hypofibrinogenaemia rapidly during obstetric haemorrhage.

Bell SF, Rayment R, Collins PW, Collis RE.

წყარო‎: Int J Obstet Anesth 2010;19(2):218-23.

ინდექსი‎: PubMed 20194010

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2009.08.004

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20194010

Association between fibrinogen level and severity of postpartum haemorrhage: secondary analysis of a prospective trial.

Cortet M, Deneux-Tharaux C, Dupont C, Colin C, Rudigoz RC, Bouvier-Colle MH, Huissoud C.

წყარო‎: Br J Anaesth 2012;108(6):984-9.

ინდექსი‎: PubMed 22490316

DOI‎: 10.1093/bja/aes096

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22490316

Obstetric hemorrhage and coagulation: an update. Thromboelastography, thromboelastometry, and conventional coagulation tests in the diagnosis and prediction of postpartum hemorrhage.

de Lange NM, Lancé MD, de Groot R, Beckers EA, Henskens YM, Scheepers HC.

წყარო‎: Obstet Gynecol Surv 2012;67(7):426-35.

ინდექსი‎: PubMed 22926249

DOI‎: 10.1097/OGX.0b013e3182605861

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22926249

Tisseel for management of traumatic postpartum haemorrhage.

Dhulkotia JS, Alazzam M, Galimberti A.

წყარო‎: Arch Gynecol Obstet 2009;279(3):437-9.

ინდექსი‎: PubMed 18985368

DOI‎: 10.1007/s00404-008-0824-z

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18985368

The use of recombinant activated FVII in postpartum hemorrhage.

Franchini M, Franchi M, Bergamini V, Montagnana M, Salvagno GL, Targher G, Lippi G.

წყარო‎: Clin Obstet Gynecol 2010;53(1):219-27.

ინდექსი‎: PubMed 20142658

DOI‎: 10.1097/GRF.0b013e3181cc4378

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20142658

Can intravenous injection of tranexamic acid be used in routine practice with active management of the third stage of labor in vaginal delivery? A randomized controlled study.

Gungorduk K, Asıcıoğlu O, Yıldırım G, Ark C, Tekirdağ Aİ, Besımoglu B.

წყარო‎: Am J Perinatol 2013;30(5):407-13.

ინდექსი‎: PubMed 23023559

DOI‎: 10.1055/s-0032-1326986

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23023559

Postpartum hemorrhage: when uterotonics and sutures fail.

James AH, McLintock C, Lockhart E.

წყარო‎: Am J Hematol 2012;87 Suppl 1:S16-22.

ინდექსი‎: PubMed 22430921

DOI‎: 10.1002/ajh.23156

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22430921

Use of FloSeal haemostatic gel in massive obstetric haemorrhage: a case report.

Moriarty KT, Premila S, Bulmer PJ.

წყარო‎: BJOG 2008;115(6):793-5.

ინდექსი‎: PubMed 18355369

DOI‎: 10.1111/j.1471-0528.2007.01654.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18355369

Recombinant factor VIIa as last-resort treatment of desperate haemorrhage.

Palmason R, Vidarsson B, Sigvaldason K, Ingimarsson JP, Gudbjartsson T, Sigurdsson GH, Onundarson PT.

წყარო‎: Acta Anaesthesiol Scand 2012;56(5):636-44.

ინდექსი‎: PubMed 22489992

DOI‎: 10.1111/j.1399-6576.2012.02688.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489992

Factor VIIa in puerperal hemorrhage with disseminated intravascular coagulation.

Pepas LP, Arif-Adib M, Kadir RA.

წყარო‎: Obstet Gynecol 2006;108(3 Pt 2):757-61.

ინდექსი‎: PubMed 17018493

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17018493

Tranexamic acid for preventing postpartum blood loss after cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

Simonazzi G, Bisulli M, Saccone G, Moro E, Marshall A, Berghella V

წყარო‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2016;95(1):28-37.

ინდექსი‎: PubMed 26698831

DOI‎: 10.1111/aogs.12798

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26698831

Haemostatic monitoring during postpartum haemorrhage and implications for management.

Solomon C, Collis RE, Collins PW.

წყარო‎: Br J Anaesth 2012;109(6):851-63.

ინდექსი‎: PubMed 23075633

DOI‎: 10.1093/bja/aes361

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23075633

Fibrin sealant for management of complicated obstetric lacerations.

Whiteside JL, Asif RB, Novello RJ.

წყარო‎: Obstet Gynecol 2010;115(2 Pt 2):403-4.

ინდექსი‎: PubMed 20093858

DOI‎: 10.1097/AOG.0b013e3181bb1e28

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20093858


ვებ-გვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებ-გვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.