არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

გასტროენტეროლოგიური ქირურგია

სისხლის დაზოგვის ქირურგიული მეთოდები

Emergency subtotal colectomy in a Jehovah's Witness with massive lower gastrointestinal bleeding: challenges encountered and lessons learned.

Raman SR, Parithivel VS, Cosgrove JM.

წყარო‎: Am J Crit Care 2011;20(2):179, 176-8.

ინდექსი‎: PubMed 21362723

DOI‎: 10.4037/ajcc2011498

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21362723

Bloodless donor hepatectomy in living donor liver transplantation: counterclockwise liver rotation and early hanging maneuver.

Sadamori H, Yagi T, Shinoura S, Umeda Y, Yoshida R, Satoh D, Nobuoka D, Utsumi M, Yoshida K, Fujiwara T.

წყარო‎: J Gastrointest Surg 2013;17(1):203-6.

ინდექსი‎: PubMed 22573114

DOI‎: 10.1007/s11605-012-1907-5

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22573114

Liver resection using bipolar InLine multichannel radiofrequency device: impact on intra- and peri-operative outcomes.

Daylami R, Kargozaran H, Khatri VP.

წყარო‎: Eur J Surg Oncol 2012;38(6):531-6.

ინდექსი‎: PubMed 22459903

DOI‎: 10.1016/j.ejso.2012.02.181

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22459903

Use of bipolar radiofrequency in parenchymal transection of the liver, pancreas and kidney.

Pai M, Spalding D, Jiao L, Habib N.

წყარო‎: Dig Surg 2012;29(1):43-7.

ინდექსი‎: PubMed 22441619

DOI‎: 10.1159/000335732

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22441619

Vascular occlusion or not during liver resection: the continuing story.

Hoekstra LT, van Trigt JD, Reiniers MJ, Busch OR, Gouma DJ, van Gulik TM.

წყარო‎: Dig Surg 2012;29(1):35-42.

ინდექსი‎: PubMed 22441618

DOI‎: 10.1159/000335724

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22441618

Robotic right hepatectomy for giant hemangioma in a Jehovah's Witness.

Giulianotti PC, Addeo P, Bianco FM.

წყარო‎: J Hepatobiliary Pancreat Sci 2011;18(1):112-8.

ინდექსი‎: PubMed 20596878

DOI‎: 10.1007/s00534-010-0297-x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20596878

Clamping techniques and protecting strategies in liver surgery.

Lesurtel M, Lehmann K, de Rougemont O, Clavien PA.

წყარო‎: HPB (Oxford) 2009;11(4):290-5.

ინდექსი‎: PubMed 19718355

DOI‎: 10.1111/j.1477-2574.2009.00066.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19718355

The introduction of a simple maneuver to reduce the risk of postoperative bleeding after major hepatectomies.

Vassiliou I, Arkadopoulos N, Stafyla V, Theodoraki K, Yiallourou A, Theodosopoulos T, Kotis G, Fragoulidis G, Kotsis T, Smyrniotis V.

წყარო‎: J Hepatobiliary Pancreat Surg 2009;16(4):552-6.

ინდექსი‎: PubMed 19381431

DOI‎: 10.1007/s00534-009-0100-z

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19381431

Bloodless liver resection using radiofrequency energy.

Ayav A, Jiao LR, Habib NA.

წყარო‎: Dig Surg 2007;24(4):314-7.

ინდექსი‎: PubMed 17657158

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17657158

Vascular occlusion techniques during liver resection.

van Gulik TM, de Graaf W, Dinant S, Busch OR, Gouma DJ.

წყარო‎: Dig Surg 2007;24(4):274-81.

ინდექსი‎: PubMed 17657152

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17657152

Right trisectionectomy of the liver for intrahepatic cholangiocarcinoma with bile duct invasion in a Jehovah's Witness.

Nishida S, Madariaga JR, Santiago S, Quintini C, Palaios E, Gyamfi A, Rico R, Hamamura K, Haider H, Moon JI, Levi DM, Casillas VJ, Bejarano PA, Tzakis AG.

წყარო‎: J Hepatobiliary Pancreat Surg 2007;14(3):312-7.

ინდექსი‎: PubMed 17520209

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17520209

Concomitant intraoperative splenic artery embolization and laparoscopic splenectomy versus laparoscopic splenectomy: comparison of treatment outcome.

Naoum JJ, Silberfein EJ, Zhou W, Sweeney JF, Albo D, Brunicardi FC, Kougias P, El Sayed HF, Lin PH.

წყარო‎: Am J Surg 2007;193(6):713-8.

ინდექსი‎: PubMed 17512282

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17512282

Complex liver resection for a large intrahepatic cholangiocarcinoma in a Jehovah's Witness: a strategy to avoid transfusion.

Barakat O, Cooper JR Jr, Riggs SA, Hoef JW, Ozaki CF, Wood RP.

წყარო‎: J Surg Oncol 2007;96(3):249-53.

ინდექსი‎: PubMed 17443725

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17443725

Pancreaticoduodenectomy after neoadjuvant therapy in a Jehovah's Witness with locally advanced pancreatic cancer: case report and approach to avoid transfusion.

Magner D, Ouellette JR, Lee JR, Colquhoun S, Lo S, Nissen NN.

წყარო‎: Am Surg 2006;72(5):435-7.

ინდექსი‎: PubMed 16719200

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16719200

Major liver resection without clamping: a prospective reappraisal in the era of modern surgical tools.

Scatton O, Massault PP, Dousset B, Houssin D, Bernard D, Terris B, Soubrane O.

წყარო‎: J Am Coll Surg 2004;199(5):702-8.

ინდექსი‎: PubMed 15501109

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15501109


ვებ-გვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებ-გვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.