არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

კარდიოთორაკალური და ვასკულარული ქირურგია

ჰემოსტაზის ოპტიმიზაცია და მართვა

Case 12-2016 ascending aorta dissection in a Jehovah's Witness patient on warfarin.

Silvetti S, Crivellari M, Castiglioni A, Landoni G, Zangrillo A, Alfieri O, Koster A, Faraoni D, Bolliger D, Tanaka KA

წყარო‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2016;30(6):1709-15.

ინდექსი‎: PubMed 27639716

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2016.02.029

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27639716

Alternatives to allogeneic platelet transfusion.

Desborough MJ, Smethurst PA, Estcourt LJ, Stanworth SJ

წყარო‎: Br J Haematol 2016;175(3):381-92.

ინდექსი‎: PubMed 27650431

DOI‎: 10.1111/bjh.14338

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27650431

Fibrinogen supplementation after cardiac surgery: insights from the zero-plasma trial (ZEPLAST).

Ranucci M, Baryshnikova E

წყარო‎: Br J Anaesth 2016;116(5):618-23.

ინდექსი‎: PubMed 26893405

DOI‎: 10.1093/bja/aev539

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26893405

Recombinant activated factor VII significantly reduces transfusion requirements in cardiothoracic surgery.

Omar HR, Enten G, Karlnoski R, Ching YH, Mangar D, Camporesi EM

წყარო‎: Drugs R D 2015;15(2):187-94.

ინდექსი‎: PubMed 25862216

DOI‎: 10.1007/s40268-015-0093-9

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25862216

Randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of fibrinogen concentrate supplementation after complex cardiac surgery.

Ranucci M, Baryshnikova E, Crapelli GB, Rahe-Meyer N, Menicanti L, Frigiola A; Surgical Clinical Outcome REsearch (SCORE) Group.

წყარო‎: J Am Heart Assoc 2015;4(6):e002066.

ინდექსი‎: PubMed 26037084

DOI‎: 10.1161/JAHA.115.002066

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26037084

First-line therapy with coagulation factor concentrates combined with point-of-care coagulation testing is associated with decreased allogeneic blood transfusion in cardiovascular surgery: a retrospective, single-center cohort study.

Görlinger K, Dirkmann D, Hanke AA, Kamler M, Kottenberg E, Thielmann M, Jakob H, Peters J.

წყარო‎: Anesthesiology 2011;115(6):1179-1191.

ინდექსი‎: PubMed 21970887

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e31823497dd

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21970887

Effects of fibrinogen concentrate as first-line therapy during major aortic replacement surgery: a randomized, placebo-controlled trial.

Rahe-Meyer N, Solomon C, Hanke A, Schmidt DS, Knoerzer D, Hochleitner G, Sørensen B, Hagl C, Pichlmaier M.

წყარო‎: Anesthesiology 2013;118(1):40-50.

ინდექსი‎: PubMed 23249928

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e3182715d4d

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23249928

Drug, devices, technologies, and techniques for blood management in minimally invasive and conventional cardiothoracic surgery: a consensus statement from the International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery (ISMICS) 2011.

Menkis AH, Martin J, Cheng DC, Fitzgerald DC, Freedman JJ, Gao C, Koster A, Mackenzie GS, Murphy GJ, Spiess B, Ad N.

წყარო‎: Innovations (Phila) 2012;7(4):229-41.

ინდექსი‎: PubMed 23123988

DOI‎: 10.1097/IMI.0b013e3182747699

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23123988

Can topical application of tranexamic acid reduce blood loss in thoracic surgery? A prospective randomised double blind investigation.

Dell'Amore A, Caroli G, Nizar A, Cassanelli N, Luciano G, Greco D, Dolci G, Bini A, Stella F.

წყარო‎: Heart Lung Circ 2012;21(11):706-10.

ინდექსი‎: PubMed 22842057

DOI‎: 10.1016/j.hlc.2012.06.016

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22842057

Use of activated recombinant factor VII in severe bleeding—evidence for efficacy and safety in trauma, postpartum hemorrhage, cardiac surgery, and gastrointestinal bleeding.

Lau P, Ong V, Tan WT, Koh PL, Hartman M.

წყარო‎: Transfus Med Hemother 2012;39(2):139-50.

ინდექსი‎: PubMed 22670132

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22670132

Haemostatic therapy in coronary artery bypass graft patients with decreased platelet function: comparison of fibrinogen concentrate with allogeneic blood products.

Solomon C, Schöchl H, Hanke A, Calatzis A, Hagl C, Tanaka K, Rahe-Meyer N.

წყარო‎: Scand J Clin Lab Invest 2012;72(2):121-8.

ინდექსი‎: PubMed 22233480

DOI‎: 10.3109/00365513.2011.643818

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22233480

Bleeding in a Jehovah's Witness patient undergoing a redo aortic valve replacement controlled with cryoprecipitate and a prothrombin complex concentrate.

Robblee JA, Wilkes PR, Dickie SJ, Rubens FD, Bormanis J.

წყარო‎: Can J Anaesth 2012;59(3):299-303.

ინდექსი‎: PubMed 22161243

DOI‎: 10.1007/s12630-011-9647-7

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22161243

Tranexamic acid reduces blood loss after off-pump coronary surgery: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study.

Wang G, Xie G, Jiang T, Wang Y, Wang W, Ji H, Liu M, Chen L, Li L.

წყარო‎: Anesth Analg 2012;115(2):239-43.

ინდექსი‎: PubMed 21737704

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e3182264a11

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21737704

Role of recombinant factor VIIa in the treatment of intractable bleeding in vascular surgery.

Končar IB, Davidović LB, Savić N, Sinđelić RB, Ilić N, Dragas M, Markovic M, Kostic D.

წყარო‎: J Vasc Surg 2011;53(4):1032-7.

ინდექსი‎: PubMed 21215579

DOI‎: 10.1016/j.jvs.2010.07.075

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21215579

Safety and efficacy of recombinant activated factor VII: a randomized placebo-controlled trial in the setting of bleeding after cardiac surgery.

Gill R, Herbertson M, Vuylsteke A, Olsen PS, von Heymann C, Mythen M, Sellke F, Booth F, Schmidt TA.

წყარო‎: Circulation 2009;120(1):21-7.

ინდექსი‎: PubMed 19546387

DOI‎: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.834275

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19546387


ვებ-გვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებ-გვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.