არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

ჩამოსატვირთი ინფორმაცია

ამ გვერდზე მოცემული ინფორმაცია უფასოა ექიმებისთვის ვისაც იეჰოვას მოწმე პაციენტი ჰყავთ.

 

მკურნალობის სტრატეგიები სისხლის გადასხმის ასარიდებლად

ამ ბროშურიდან გაიგებთ, რომ პაციენტებს, რომლებსაც ოპერაცია ესაჭიროებათ, შეუძლიათ აირჩიონ სისხლის გადასხმის მარტივი და ეფექტური ალტერნატიული საშუალებები. ეს მეთოდები მორგებულია სხვა და სხვა სირთულის პაციენტზე და გამოიყენება პრეოპერაციულ, ინტრაოპერაციულ და პოსტოპერიაციულ პერიოდებში.

საავადმყოფოებთან თანამშრომლობის კომიტეტები

იეჰოვას მოწმეებმა მთელ მსოფლიოში ჩამოაყალიბეს საავადმყოფოებთან თანამშრომლობის კომიტეტები, რომლებიც ეხმარებიან მედპერსონალს იეჰოვას მოწმე პაციენტების მკურნალობის დროს. ამ დოკუმენტში მოცემულია, თუ როგორ თანამშრომლობას სთავაზობს ეს კომიტეტი მედპერსონალსა და სამედიცინო დაწესებულებებს.

რელიგიური და ეთიკური პოზიცია მკურნალობასა და მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე

გაეცანით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა პოზიცია აქვთ იეჰოვას მოწმეებს მკურნალობასთან დაკავშირებით — სხვადასხვა პროცედურის დროს საკუთარი სისხლის გამოყენებასა და სისხლის შემცველი პრეპარატების მიღებაზე.


ვებ-გვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებ-გვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.