არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

ბიოეთიკა და კანონი (პედიატრია)

ყველა

Law, ethics, religion, and blood management.

Seeber P, Shander A.

წყარო‎: Basics of Blood Management, Second Edition. Chichester, West Sussex, [UK]; Wiley-Blackwell; 2013. p. 285-96.

ინდექსი‎: ISBN 978-0-470-67070-5

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118338070.ch20/summary

Medical ethics, transfusion, and the standard of practice.

Kipnis K.

წყარო‎: Perioperative Transfusion Medicine. Second edition. Philadelphia, Penn, USA: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. p. 45-51.

ინდექსი‎: ISBN 0-7817-3755-9

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101259662

Managing Without Blood: The Medical, Legal and Ethical Challenges.

Daniel R.

წყარო‎: Norwich, UK: Daniel Medico-Legal; 2012.

ინდექსი‎: ISBN 978-0-9573803-0-1

http://www.worldcat.org/oclc/815362856

Transfusion issues in a child of Jehovah's Witness parents: a neurosurgical case report.

Ganjoo P, Panday BC, Chawla R, Tandon MS, Sharma A.

წყარო‎: J Pediatr Neurol 2011;9(1):105-7.

ინდექსი‎: ISSN 1875-9041

DOI‎: 10.3233/JPN-2010-0439

http://www.worldcat.org/oclc/65937691

Ethical perspectives on Jehovah's Witnesses' refusal of blood.

Smith ML.

წყარო‎: Cleve Clin J Med 1997;64(9):475-81.

ინდექსი‎: PubMed 9339046

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9339046

Bioethics for clinicians: 9. Involving children in medical decisions.

Harrison C, Kenny NP, Sidarous M, Rowell M.

წყარო‎: CMAJ 1997;156(6):825-8.

ინდექსი‎: PubMed 9084389

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9084389

The Jehovah's Witness family, transfusions, and pediatric day surgery.

Morrison JE Jr, Lane G, Kelly S, Stool S.

წყარო‎: Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1997;38(3):197-205.

ინდექსი‎: PubMed 9051425

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9051425

Aggressive non-blood product support of Jehovah's Witnesses.

Parker RI.

წყარო‎: Crit Care Med 1994;22(3):381-2.

ინდექსი‎: PubMed 8124987

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8124987

Childhood cancer and the Jehovah's Witness faith.

Frankel LS, Damme CJ, Eys JV.

წყარო‎: Pediatrics 1977;60(6):916-21.

ინდექსი‎: PubMed 600607

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/600607

Major surgery in an osteosarcoma patient refusing blood transfusion: case report.

Dhanoa A, Singh VA, Shanmugam R, Rajendram R.

წყარო‎: World J Surg Oncol. 2010;8:96.

ინდექსი‎: PubMed 21059231

DOI‎: 10.1186/1477-7819-8-96

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21059231

Jehovah's Witnesses and the transfusion debate: "We are not asking for the right to die."

Trent B.

წყარო‎: CMAJ 1991;144(6):770-6.

ინდექსი‎: PubMed 1998938

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1998938

Religious practice, blood transfusion, and major medical procedures.

Hivey S, Pace N, Garside JP, Wolf AR.

წყარო‎: Paediatr Anaesth 2009;19(10):934-46.

ინდექსი‎: PubMed 19754485

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2009.03139.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19754485

Urgent medical decision making regarding a Jehovah's Witness minor: a case report and discussion.

Brezina PR, Moskop JC.

წყარო‎: N C Med J 2007;68(5):312-6.

ინდექსი‎: PubMed 18183749

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18183749

Decision making in pediatric oncology: who should take the lead? The decisional priority in pediatric oncology model.

Whitney SN, Ethier AM, Frugé E, Berg S, McCullough LB, Hockenberry M.

წყარო‎: J Clin Oncol 2006;24(1):160-5.

ინდექსი‎: PubMed 16382126

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16382126


ვებ-გვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებ-გვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.