არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

ბიოეთიკა და კანონი (ზოგადი)

პაციენტის უფლების პატივისცემა და ინფორმაციული თანხმობა

Major abdominal surgery in Jehovah's Witnesses.

Rollins KE, Contractor U, Inumerable R, Lobo DN

წყარო‎: Ann R Coll Surg Engl 2016;98(8):532-7.

ინდექსი‎: PubMed 27412808

DOI‎: 10.1308/rcsann.2016.0210

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27412808

Law, ethics, religion, and blood management.

Seeber P, Shander A.

წყარო‎: Basics of Blood Management, Second Edition. Chichester, West Sussex, [UK]; Wiley-Blackwell; 2013. p. 285-96.

ინდექსი‎: ISBN 978-0-470-67070-5

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118338070.ch20/summary

Transfusion-free treatment of Jehovah's Witnesses: respecting the autonomous patient's rights.

Malyon D.

წყარო‎: J Med Ethics 1998;24(5):302-7.

ინდექსი‎: PubMed 9800584

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9800584

Legal and ethical issues in blood transfusion.

Desborough MJ, Murphy MF.

წყარო‎: Br J Hosp Med (Lond) 2013;74(1):C2-4.

ინდექსი‎: PubMed 23593671

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23593671

Jehovah's Witnesses and the transfusion debate: "We are not asking for the right to die."

Trent B.

წყარო‎: CMAJ 1991;144(6):770-6.

ინდექსი‎: PubMed 1998938

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1998938

Refusal of blood by Jehovah's Witnesses and the patient's right to self-determination.

Ariga T.

წყარო‎: Leg Med (Tokyo) 2009;11 Suppl 1:S138-40.

ინდექსი‎: PubMed 19272827

DOI‎: 10.1016/j.legalmed.2009.02.005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19272827

The ethics of blood management.

Sazama K.

წყარო‎: Vox Sang 2007;92(2):95-102.

ინდექსი‎: PubMed 17298570

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17298570

Why "bloodless medicine" and how should we do it?

Kickler TS.

წყარო‎: Transfusion 2003;43(5):550-1.

ინდექსი‎: PubMed 12702172

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12702172

Transfusion Alternative Health Care—Meeting Patient Needs and Rights.

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

წყარო‎: Transfusion Alternatives-Documentary Series, 2004.

http://www.jw.org/en/publications/videos/blood-transfusion-patient-needs-rights/

Management of Anaesthesia For Jehovah's Witnesses. Second Edition.

Ward ME, Dick J, Greenwell S, O’Sullivan E, Verma R, Whitaker DK.

წყარო‎: London, UK: The Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland; 2005.

http://www.aagbi.org/publications/guidelines/jehovahs-witnesses-2


ვებ-გვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებ-გვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.