წვდომის პარამეტრები

Search

აირჩიეთ ენა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

არჩეულ მასალაზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

ბეტა-თალასემია (ბავშვები)

საშუალო და მცირე ბეტა-თალასემია — მედიკამენტოზური ზემოქმედება ნაყოფის ჰემოგლობინის სინთეზზე

Sustained increase in haemoglobin and RBC following long-term administration of recombinant human erythropoietin to patients with homozygous beta-thalassaemia.

Rachmilewitz EA, Aker M, Perry D, Dover G.

წყარო‎: Br J Haematol 1995;90(2):341-5.

ინდექსი‎: PubMed 7794754

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7794754

Optimizing the dose of hydroxyurea therapy for patients with β-thalassemia intermedia (Hb E-β-thalassemia): a single center study from eastern India.

Bohara VV, Ray S, Chakrabarti P, Ray SS, Nath UK, Chaudhuri U.

წყარო‎: Hemoglobin. 2014;38(1):44-8.

ინდექსი‎: PubMed 24144212

DOI‎: 10.3109/03630269.2013.845844

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24144212

Therapeutic superiority and safety of combined hydroxyurea with recombinant human erythropoietin over hydroxyurea in young β-thalassemia intermedia patients.

Elalfy MS, Adly AA, Ismail EA, Elhenawy YI, Elghamry IR.

წყარო‎: Eur J Haematol 2013;91(6):522-33.

ინდექსი‎: PubMed 23927461

DOI‎: 10.1111/ejh.12182

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23927461

A randomized phase I/II trial of HQK-1001, an oral fetal globin gene inducer, in β-thalassaemia intermedia and HbE/β-thalassaemia.

Fucharoen S, Inati A, Siritanaratku N, Thein SL, Wargin WC, Koussa S, Taher A, Chaneim N, Boosalis M, Berenson R, Perrine SP.

წყარო‎: Br J Haematol 2013;161(4):587-93.

ინდექსი‎: PubMed 23530969

DOI‎: 10.1111/bjh.12304

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23530969

Butyric acid: what is the future for this old substance?

Sossai P.

წყარო‎: Swiss Med Wkly 2012;142:w13596.

ინდექსი‎: PubMed 22674349

DOI‎: 10.4414/smw.2012.13596

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22674349

The emerging role of fetal hemoglobin induction in non-transfusion-dependent thalassemia.

Thein SL.

წყარო‎: Blood Rev 2012;26 Suppl 1:S35-9.

ინდექსი‎: PubMed 22631042

DOI‎: 10.1016/S0268-960X(12)70011-5

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22631042

Darbepoetin alfa for the treatment of anaemia in alpha- or beta- thalassaemia intermedia syndromes.

Singer ST, Vichinsky EP, Sweeters N, Rachmilewitz E.

წყარო‎: Br J Haematol 2011;154(2):281-4.

ინდექსი‎: PubMed 21496003

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2011.08617.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21496003

Effect of hydroxyurea on the transfusion requirements in patients with severe HbE-beta-thalassaemia: a genotypic and phenotypic study.

Italia KY, Jijina FF, Merchant R, Panjwani S, Nadkarni AH, Sawant PM, Nair SB, Ghosh K, Colah RB.

წყარო‎: J Clin Pathol 2010;63(2):147-50.

ინდექსი‎: PubMed 20154037

DOI‎: 10.1136/jcp.2009.070391

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20154037

Effect of combination therapy of hydroxyurea with l-carnitine and magnesium chloride on hematologic parameters and cardiac function of patients with beta-thalassemia intermedia.

Karimi M, Mohammadi F, Behmanesh F, Samani SM, Borzouee M, Amoozgar H, Haghpanah S.

წყარო‎: Eur J Haematol 2010;84(1):52-8.

ინდექსი‎: PubMed 19799627

DOI‎: 10.1111/j.1600-0609.2009.01356.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19799627

Echocardiographic finding in beta-thalassemia intermedia and major: absence of pulmonary hypertension following hydroxyurea treatment in beta-thalassemia intermedia.

Karimi M, Borzouee M, Mehrabani A, Cohan N.

წყარო‎: Eur J Haematol 2009;82(3):213-8.

ინდექსი‎: PubMed 19077048

DOI‎: 10.1111/j.1600-0609.2008.01192.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19077048

Fetal hemoglobin inducers from the natural world: a novel approach for identification of drugs for the treatment of {beta}-thalassemia and sickle-cell anemia.

Bianchi N, Zuccato C, Lampronti I, Borgatti M, Gambari R.

წყარო‎: Evid Based Complement Alternat Med 2009;6(2):141-51.

ინდექსი‎: PubMed 18955291

DOI‎: 10.1093/ecam/nem139

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18955291

Fetal globin stimulant therapies in the beta-hemoglobinopathies: principles and current potential.

Perrine SP.

წყარო‎: Pediatr Ann 2008;37(5):339-46.

ინდექსი‎: PubMed 18543545

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18543545

Single and combination drug therapy for fetal hemoglobin augmentation in hemoglobin E-beta 0-thalassemia: Considerations for treatment.

Singer ST, Kuypers FA, Olivieri NF, Weatherall DJ, Mignacca R, Coates TD, Davies S, Sweeters N, Vichinsky EP.

წყარო‎: Ann N Y Acad Sci 2005;1054:250-6.

ინდექსი‎: PubMed 16339672

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16339672

Hematologic and clinical responses of thalassemia intermedia patients to hydroxyurea during 6 years of therapy in Iran.

Karimi M, Darzi H, Yavarian M.

წყარო‎: J Pediatr Hematol Oncol 2005;27(7):380-5.

ინდექსი‎: PubMed 16012328

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16012328

Hydroxyurea in thalassemia intermedia--a promising therapy.

Dixit A, Chatterjee TC, Mishra P, Choudhry DR, Mahapatra M, Tyagi S, Kabra M, Saxena R, Choudhry VP.

წყარო‎: Ann Hematol 2005;84(7):441-6.

ინდექსი‎: PubMed 15838670

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15838670


ვებ-გვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებ-გვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.