არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

ბეტა-თალასემია (ბავშვები)

დიდი ბეტა-თალასემია — ტრანსფუზიის რისკი და გაუთვალისწინებელი შემთხვევები

Seropositivity of hepatitis C, hepatitis B and HIV in chronically transfused β-thalassaemia major patients.

Ansari SH, Shamsi TS, Khan MT, Perveen K, Farzana T, Erum S, Ansari I.

წყარო‎: J Coll Physicians Surg Pak 2012;22(9):610-1.

ინდექსი‎: PubMed 22980623

DOI‎: 09.2012/JCPSP.610611

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22980623

Blood transfusion and lung function in children with thalassemia major.

Bacalo A, Kivity S, Heno N, Greif Z, Greif J, Topilsky M.

წყარო‎: Chest 1992;101(2):362-5.

ინდექსი‎: PubMed 1735255

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1735255

Pulmonary dysfunction in transfusion-dependent patients with thalassemia major.

Carnelli V, D'Angelo E, Pecchiari M, Ligorio M, D'Angelo E.

წყარო‎: Am J Respir Crit Care Med 2003;168(2):180-4.

ინდექსი‎: PubMed 12738605

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12738605

Clinical outcome of frequent exposure to Torque Teno virus (TTV) through blood transfusion in thalassemia patients with or without hepatitis C virus (HCV) infection.

Hu YW, Al-Moslih MI, Al Ali MT, Uzicanin S, Perkins H, Yi QL, Rahimi Khameneh S, Wu J, Brown EG.

წყარო‎: J Med Virol 2008;80(2):365-71.

ინდექსი‎: PubMed 18098140

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18098140

A prospective study for prevalence and/or development of transfusion-transmitted infections in multiply transfused thalassemia major patients.

Jain R, Perkins J, Johnson ST, Desai P, Khatri A, Chudgar U, Choudhury N.

წყარო‎: Asian J Transfus Sci 2012;6(2):151-4.

ინდექსი‎: PubMed 22988380

DOI‎: 10.4103/0973-6247.98919

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22988380

Major causes of hospital admission in Beta thalassemia major patients in southern iran.

Karimi M, Emadmarvasti V, Hoseini J, Shoja L.

წყარო‎: Iran J Pediatr 2011;21(4):509-13.

ინდექსი‎: PubMed 23056840

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23056840

Prevalence of alloimmunisation in patients with beta thalassaemia major.

Kosaryan M, Mahdavi MR, Roshan P, Hojjati MT.

წყარო‎: Blood Transfus 2012;10(3):396-7.

ინდექსი‎: PubMed 22395351

DOI‎: 10.2450/2012.0072-11

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22395351

Post-transfusion hypertension, convulsion and intracranial haemorrhage in β-thalassemia major.

Masood SA, Zaidi A.

წყარო‎: J Coll Physicians Surg Pak 2012;22(7):473-5.

ინდექსი‎: PubMed 22747874

DOI‎: 07.2012/JCPSP.473475

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22747874

Marseillevirus prevalence in multitransfused patients suggests blood transmission.

Popgeorgiev N, Colson P, Thuret I, Chiarioni J, Gallian P, Raoult D, Desnues C.

წყარო‎: J Clin Virol 2013;58(4):722-5.

ინდექსი‎: PubMed 24183312

DOI‎: 10.1016/j.jcv.2013.10.001

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24183312

Blood transfusion transmitted infections in multiple blood transfused patients of Beta thalassaemia.

Vidja PJ, Vachhani JH, Sheikh SS, Santwani PM.

წყარო‎: Indian J Hematol Blood Transfus 2011;27(2):65-9.

ინდექსი‎: PubMed 22654294

DOI‎: 10.1007/s12288-011-0057-3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22654294


ვებ-გვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებ-გვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.