არჩეულ მასალაზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

მედიცინა და ქირურგია

კარდიოთორაკალური და ვასკულარული ქირურგია (მცირე ზომის ხელოვნური სისხლის მიმოქცევის აპარატები)

Correction of congenital heart defects in Jehovah's Witness children.

Alexi-Meskishvili V, Stiller B, Koster A, Böttcher W, Hübler M, Photiadis J, Lange PE, Hetzer R.

წყარო‎: Thorac Cardiovasc Surg 2004;52(3):141-6.

ინდექსი‎: PubMed 15192773

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15192773

Perioperative blood conservation strategies in pediatric patients undergoing open-heart surgery: impact of non-autologous blood transfusion and surface-coated extracorporeal circuits.

Gunaydin S, McCusker K, Vijay V.

წყარო‎: Perfusion 2011;26(3):199-205.

ინდექსი‎: PubMed 21339244

DOI‎: 10.1177/0267659111398701

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21339244

Total cavopulmonary connection in a 35-month-old Jehovah's Witness child.

Hörer J, Schreiber C, Prodan Z, Zaccaria F, Cleuziou J, Böckler U, Kühn A, Tassani-Prell P, Lange R.

წყარო‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2008;22(1):108-10.

ინდექსი‎: PubMed 18249343

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2006.11.022

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18249343

Transfusion-free cardiac surgery with cardiopulmonary bypass in a 2.2-kg neonate.

Hübler M, Boettcher W, Koster A, Redlin M, Stiller B, Lange P, Hetzer R.

წყარო‎: J Card Surg 2005;20(2):180-2.

ინდექსი‎: PubMed 15725146

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15725146

Transfusion-free complex cardiac surgery: with use of deep hypothermic circulatory arrest in a preterm 2.96-kg Jehovah’s witness neonate.

Huebler M, Habazettl H, Boettcher W, Kuppe H, Hetzer R, Redlin M.

წყარო‎: Tex Heart Inst J 2011;38(5):562-4.

ინდექსი‎: PubMed 22163136

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22163136

Blood conservation operations in pediatric cardiac patients: a paradigm shift of blood use.

Karimi M, Florentino-Pineda I, Weatherred T, Qadeer A, Rosenberg CA, Hudacko A, Ryu D.

წყარო‎: Ann Thorac Surg 2013;95(3):962-7.

ინდექსი‎: PubMed 23201105

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2012.09.029

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23201105

Perioperative management of a child with hypoplastic left heart syndrome of the Jehovah's Witness faith presenting for hybrid comprehensive stage II procedure.

Karuppiah S, Mckee C, Hodge A, Galantowicz M, Tobias J, Naguib A

წყარო‎: J Extra Corpor Technol 2016;48(3):141-7.

ინდექსი‎: PubMed 27729708

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27729708

Transfusion-free anesthetic management for open heart surgery in a neonate—a case report.

Lee JM, Byon HJ, Kim JT, Kim HS, Kim CS.

წყარო‎: Korean J Anesthesiol 2010;59 Suppl:S141-5.

ინდექსი‎: PubMed 21286425

DOI‎: 10.4097/kjae.2010.59.S.S141

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21286425

Bloodless pediatric cardiopulmonary bypass for a 3.2-kg patient whose parents are of Jehovah's Witness faith.

Ratliff TM, Hodge AB, Preston TJ, Galantowicz M, Naguib A, Gomez D

წყარო‎: J Extra Corpor Technol 2014;46(2):173-6.

ინდექსი‎: PubMed 25208437

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25208437

Effects of a comprehensive blood-sparing approach using body weight-adjusted miniaturized cardiopulmonary bypass circuits on transfusion requirements in pediatric cardiac surgery.

Redlin M, Habazettl H, Boettcher W, Kukucka M, Schoenfeld H, Hetzer R, Huebler M.

წყარო‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2012;144(2):493-9.

ინდექსი‎: PubMed 22305547

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2012.01.008

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22305547

Minimizing intraoperative hemodilution by use of a very low priming volume cardiopulmonary bypass in neonates with transposition of the great arteries.

Redlin M, Huebler M, Boettcher W, Kukucka M, Schoenfeld H, Hetzer R, Habazettl H.

წყარო‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2011;142(4):875-81. 

ინდექსი‎: PubMed 21570096

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2011.01.068

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21570096

Prolonged warm ischemia for transfusion-free arterial switch and ventricular septal defect surgery in a 4.5-Kg baby.

Rubatti M, Durandy Y.

წყარო‎: Perfusion 2012;27(3):230-4.

ინდექსი‎: PubMed 22337761

DOI‎: 10.1177/0267659112437775

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22337761

Heart retransplantation in children without the use of blood product. [Article in English, Portuguese]

Santos AA, Silva JP, Fonseca LD, Baumgratz JF.

წყარო‎: Rev Bras Cir Cardiovasc 2012;27(2):327-330.

ინდექსი‎: PubMed 22996986

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22996986

Strategic and operational aspects of a transfusion-free neonatal arterial switch operation.

Schweiger M, Dave H, Kelly J, Hübler M.

წყარო‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2013;16(6):890-1.

ინდექსი‎: PubMed 23460601

DOI‎: 10.1093/icvts/ivt010

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23460601


ვებ-გვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებ-გვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.