არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

მედიცინა და ქირურგია

ანემიის მართვა

Advances in Pediatric Intravenous Iron Therapy.

Mantadakis E.

წყარო‎: Pediatr Blood Cancer 2016;63(1):11-6.

ინდექსი‎: PubMed 26376214

DOI‎: 10.1002/pbc.25752

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26376214

Association of postoperative furosemide use with a reduced blood transfusion rate in sagittal craniosynostosis surgery.

Harroud A, Weil AG, Turgeon J, Mercier C, Crevier L.

წყარო‎: J Neurosurg Pediatr 2015 Oct. [Epub ahead of print]

ინდექსი‎: PubMed 26431247

DOI‎: 10.3171/2015.5.PEDS14666

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26431247

Clinical outcomes associated with RBC transfusions in critically ill children: a 1-year prospective study.

Demaret P, Tucci M, Karam O, Trottier H, Ducruet T, Lacroix J.

წყარო‎: Pediatr Crit Care Med 2015 Jul;16(6):505-14.

ინდექსი‎: PubMed 25905491

DOI‎: 10.1097/PCC.0000000000000423

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25905491

Erythropoietin in pediatric cardiac surgery: clinical efficacy and effective dose.

Shimpo H, Mizumoto T, Onoda K, Yuasa H, Yada I.

წყარო‎: Chest 1997;111(6):1565-70.

ინდექსი‎: PubMed 9187175

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9187175

Management of severe anemia without transfusion in a pediatric Jehovah’s Witness patient.

Akingbola O, Custer J, Bunchman T, Sedman A.

წყარო‎: Crit Care Med 1994;22(3):524-7.

ინდექსი‎: PubMed 8125005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8125005

Intravenous iron sucrose for children with iron deficiency failing to respond to oral iron therapy.

Crary SE, Hall K, Buchanan GR.

წყარო‎: Pediatr Blood Cancer 2011;56(4):615-9.

ინდექსი‎: PubMed 21298748

DOI‎: 10.1002/pbc.22930

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21298748

Erythropoietin increases reticulocyte counts and maintains hematocrit in neonates requiring surgery.

Bierer R, Roohi M, Peceny C, Ohls RK.

წყარო‎: J Pediatr Surg 2009;44(8):1540-5.

ინდექსი‎: PubMed 19635302

DOI‎: 10.1016/j.jpedsurg.2008.10.112

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19635302

2007 Standards, Options, and Recommendations: use of erythropoiesis-stimulating agents (ESA: epoetin alfa, epoetin beta, and darbepoetin) for the management of anemia in children with cancer.

Marec-Berard P, Chastagner P, Kassab-Chahmi D, Casadevall N, Marchal C, Misset JL, Ray-Coquard I.

წყარო‎: Pediatr Blood Cancer 2009;53(1):7-12.

ინდექსი‎: PubMed 19229970

DOI‎: 10.1002/pbc.21953

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19229970

Extensive lower limb injuries in a child complicated by complex pain management and profound anemia.

Rizzo G, Astuto M, Withington DE.

წყარო‎: Paediatr Anaesth 2008;18(8):779-81.

ინდექსი‎: PubMed 18482236

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2008.02598.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18482236

The care of a child with multiple trauma and severe anemia who was a Jehovah's Witness.

Digieri LA, Pistelli IP, de Carvalho CE.

წყარო‎: Hematology 2006;11(3):187-91.

ინდექსი‎: PubMed 17325960

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17325960

Is a prophylactic treatment by erythropoietin relevant to reduce red blood cell transfusion in the pediatric intensive care unit?

Liet JM, Paranon S, Baraton L, Dejode JM, Roze JC.

წყარო‎: Pediatr Crit Care Med 2006;7(6):541-4.

ინდექსი‎: PubMed 17006380

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17006380

Use of erythropoietin for bloodless surgery in a Jehovah's Witness infant.

Pérez-Ferrer A, De Vicente J, Gredilla E, García-Vega MI, Bourgeois P, Goldman LJ.

წყარო‎: Paediatr Anaesth 2003;13(7):633-6.

ინდექსი‎: PubMed 12950867

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12950867


ვებ-გვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებ-გვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.