არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

ბეტა-თალასემია (ბავშვები)

დიდი ბეტა-თალასემია — მედიკამენტოზური ზემოქმედება ნაყოფის ჰემოგლობინის სინთეზზე

Efficacy of hydroxyurea in providing transfusion independence in β-thalassemia.

Ansari SH, Shamsi TS, Ashraf M, Perveen K, Farzana T, Bohray M, Erum S, Mehboob T.

წყარო‎: J Pediatr Hematol Oncol 2011;33(5):339-43.

ინდექსი‎: PubMed 21602718

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e31821b0770

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21602718

Gγ-Xmn I polymorphism: a significant determinant of β-thalassemia treatment without blood transfusion.

Ansari SH, Shamsi TS, Munzir S, Khan MT, Erum S, Perveen K, Farzana T, Ashraf M, Mehboob T, Moinuddin M.

წყარო‎: J Pediatr Hematol Oncol 2013;35(4):e153-6.

ინდექსი‎: PubMed 23389500

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e31827e8662

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23389500

Efficacy of hydroxyurea (HU) in reduction of pack red cell (PRC) transfusion requirement among children having beta-thalassemia major: Karachi HU trial (KHUT).

Ansari SH, Shamsi TS, Siddiqui FJ, Irfan M, Perveen K, Farzana T, Panjwani VK, Yousuf A, Mehboob T.

წყარო‎: J Pediatr Hematol Oncol 2007;29(11):743-6.

ინდექსი‎: PubMed 17984691

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17984691

Hydroxyurea can eliminate transfusion requirements in children with severe beta-thalassemia.

Bradai M, Abad MT, Pissard S, Lamraoui F, Skopinski L, de Montalembert M.

წყარო‎: Blood 2003;102(4):1529-30.

ინდექსი‎: PubMed 12702505

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12702505

Decreased transfusion needs associated with hydroxyurea therapy in Algerian patients with thalassemia major or intermedia.

Bradai M, Pissard S, Abad MT, Dechartres A, Ribeil JA, Landais P, de Montalembert M.

წყარო‎: Transfusion 2007;47(10):1830-6.

ინდექსი‎: PubMed 17880608

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17880608

Hydroxyurea can reduce or eliminate transfusion requirements in children with major and intermediate thalassemia.

Hashemi A, Abrishamkar M, Jenabzade AR, Eslami Z.

წყარო‎: Iran J Blood Cancer 2009;1(4):147-50.

ინდექსი‎: IMEMR 107228

http://www.ijbc.ir/browse.php?a_id=4&sid=1&slc_lang=en

Genotype-phenotype relationship of patients with β-thalassemia taking hydroxyurea: a 13-year experience in Iran.

Karimi M, Haghpanah S, Farhadi A, Yavarian M.

წყარო‎: Int J Hematol 2012;95(1):51-6.

ინდექსი‎: PubMed 22180324

DOI‎: 10.1007/s12185-011-0985-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22180324

Use of hydroxyurea and recombinant erythropoietin in management of homozygous ߺ thalassemia.

Kohli-Kumar M, Marandi H, Keller MA, Guertin K, Hvizdala E.

წყარო‎: J Pediatr Hematol Oncol 2002;24(9):777-8.

ინდექსი‎: PubMed 12468925

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12468925

Termination of transfusion dependence in beta-thalassemia: two-year experience with recombinant human erythropoietin.

Nişli G, Kavakli K, Aydinok Y, Oztop S, Cetingül N.

წყარო‎: Pediatr Hematol Oncol 1997;14(3):285-7.

ინდექსი‎: PubMed 9185215

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9185215

Fetal globin gene inducers: novel agents and new potential.

Perrine SP, Castaneda SA, Chui DH, Faller DV, Berenson RJ, Siritanaratku N, Fucharoen S.

წყარო‎: Ann N Y Acad Sci 2010;1202:158-64.

ინდექსი‎: PubMed 20712788

DOI‎: 10.1111/j.1749-6632.2010.05593.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20712788

Fetal globin stimulant therapies in the beta-hemoglobinopathies: principles and current potential.

Perrine SP.

წყარო‎: Pediatr Ann 2008;37(5):339-46.

ინდექსი‎: PubMed 18543545

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18543545

Response to hydroxyurea treatment in Iranian transfusion-dependent beta-thalassemia patients.

Yavarian M, Karimi M, Bakker E, Harteveld CL, Giordano PC.

წყარო‎: Haematologica 2004;89(10):1172-8.

ინდექსი‎: PubMed 15477200

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15477200

Hydroxyurea therapy in 49 patients with major beta-thalassemia.

Zamani F, Shakeri R, Eslami SM, Razavi SM, Basi A.

წყარო‎: Arch Iran Med 2009;12(3):295-7.

ინდექსი‎: PubMed 19400608

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19400608


ვებ-გვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებ-გვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.