არჩეულ მასალაზე გადასვლა

2018 წლის 23 ივლისი
რა არის ახალი

გამოიცა „ახალი ქვეყნიერების თარგმანი“ ტოკ-პისინი ენაზე

გამოიცა „ახალი ქვეყნიერების თარგმანი“ ტოკ-პისინი ენაზე

2018 წლის 20 ივლისს პორტ-მოზბიში (პაპუა-ახალი გვინეა) „ახალი ქვეყნიერების თარგმანი“ გამოიცა ტოკ-პისინი ენაზე. „ახალი ქვეყნიერების თარგმანი“, მთლიანად თუ ნაწილობრივ, ხელმისაწვდომია 166 ენაზე; ამ რიცხვში შედის 2013 წლის გამოცემაზე დაფუძნებული 13 ენაზე ნათარგმნი გადამუშავებული ვერსია.