არჩეულ მასალაზე გადასვლა

2019 წლის 9 ოქტომბერი
რა არის ახალი

ვებგვერდები JW.ORG და JW მაუწყებლობა გაერთიანდა

ვებგვერდები JW.ORG და JW მაუწყებლობა გაერთიანდა

ვებგვერდები JW.ORG და JW მაუწყებლობა (tv.jw.org) გაერთიანდა.

ვებგვერდზე jw.org განყოფილებას „პუბლიკაციები“ შეეცვალა სახელწოდება და დაერქვა „ბიბლიოთეკა“, რადგან ახლა ამ განყოფილებაში განთავსებულია აუდიო და ვიდეო ფაილები. ყველა ის ვიდეო, რომლის ნახვაც აქამდე მხოლოდ JW მაუწყებლობაზე იყო შესაძლებელი, ახლა შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე jw.org განყოფილებაში ბიბლიოთეკა > ვიდეოები.

JW მაუწყებლობაზე არსებული განყოფილება სტრიმინგი შეიცვალა და ახლა ვებგვერდზე jw.org ვიდეოარქივში განთავსებულ თითოეულ ვიდეო კატეგორიაზე შეგიძლიათ ჩართოთ სტრიმინგი. ამ ფუნქციის მეშვეობით ნახავთ შერჩეულ კატეგორიაში ატვირთულ ყველა ვიდეოს არათანმიმდევრულად.

იხილეთ ვებგვერდზე jw.org განყოფილება ვიდეოები.