არჩეულ მასალაზე გადასვლა

2017 წლის 12 აპრილი
რა არის ახალი

განყოფილება „ცნობები სხვადასხვა ქვეყნიდან“

განყოფილება „ცნობები სხვადასხვა ქვეყნიდან“

ვებ-გვერდს jw.org დაემატა ახალი განყოფილება „ცნობები სხვადასხვა ქვეყნიდან“. ამ განყოფილებაში მოცემული იქნება ინფორმაცია იმ ქვეყნებსა თუ ტერიტორიებზე, რომელთა შესახებაც მიმდინარე წლის იეჰოვას მოწმეების წელიწდეულშია საუბარი. თქვენ იხილავთ სტატისტიკურ მონაცემებსა და ფოტოებს; აგრეთვე ბმულებს, რომლებითაც გახსნით სტატიებს იეჰოვას მოწმეების მსოფლიო საქმიანობის შესახებ.