არჩეულ მასალაზე გადასვლა

2018 წლის 16 აპრილი
რა არის ახალი

გამოიცა „ახალი ქვეყნიერების თარგმანი“ ინდურ ჟესტურ ენაზე

გამოიცა „ახალი ქვეყნიერების თარგმანი“ ინდურ ჟესტურ ენაზე

2018 წლის 14 აპრილს გამოიცა „მარკოზის“ სახარება ინდურ ჟესტურ ენაზე. მას საფუძვლად დაედო ბიბლიის „ახალი ქვეყნიერების თარგმანი“, რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ ხელმისაწვდომია 164 ენაზე.