არჩეულ მასალაზე გადასვლა

2019 წლის 4 თებერვალი
რა არის ახალი

ახალი ქვეყნიერების თარგმანი გერმანულ ენაზე

ახალი ქვეყნიერების თარგმანი გერმანულ ენაზე

2019 წლის 2 თებერვალს ზელტერსში (გერმანია) გერმანულ ენაზე გამოიცა „ახალი ქვეყნიერების თარგმანის“ გადამუშავებული ვერსია. „ახალი ქვეყნიერების თარგმანი“ მთლიანად ან ნაწილობრივ ხელმისაწვდომია 179 ენაზე. ამ რიცხვში შედის სრული ბიბლიის გადამუშავებული 20 გამოცემა, რომელთაც საფუძვლად დაედო 2013 წლის გადამუშავებულ ვერსია.