არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

 გასული წლის ღირსშესანიშნავი მოვლენები

სინათლე უფრო და უფრო კაშკაშა ხდება!

სინათლე უფრო და უფრო კაშკაშა ხდება!

ვინაიდან ღვთის ჭეშმარიტი თაყვანისმცემლები იეჰოვას სულიერი სინათლის წყაროდ მიიჩნევენ, ისინი გულმხურვალედ ლოცულობენ, რომ ღვთის „სინათლემ და ჭეშმარიტებამ“ გაუნათოს სავალი ბილიკი (ფსალმ. 43:3). დღეს, როცა მსოფლიო სულიერ წყვდიადს მოუცავს, ჭეშმარიტი ღმერთი კვლავაც აფრქვევს სინათლეს თავის ხალხზე. შედეგად, მათი „ბილიკი დილის ნათელს ჰგავს, რომელიც უფრო და უფრო კაშკაშა ხდება“ (იგავ. 4:18). იეჰოვასგან მომდინარე სინათლე, რომელიც სულ უფრო კაშკაშებს, მეტ ნათელს ჰფენს ბიბლიურ სწავლებებსა და ორგანიზაციულ თუ ზნეობრივ საკითხებს. რომელ სწავლებებს მოეფინა მეტი ნათელი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში?