არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

იეჰოვას მოწმეების 2015 წლის წელიწდეული

გასული წლის ღირსშესანიშნავი მოვლენები

გასული წლის ღირსშესანიშნავი მოვლენები

იეჰოვა ღმერთმა ესაია წინასწარმეტყველის პირით იწინასწარმეტყველა: „სპილენძის ნაცვლად ოქროს შემოვიტან, რკინის ნაცვლად — ვერცხლს, ხის ნაცვლად — სპილენძს და ქვების ნაცვლად — რკინას“ (ეს. 60:17). გასულ წელს აშკარად დავინახეთ, რომ ეს წინასწარმეტყველება დღემდე სრულდება. როგორც დაბალი ხარისხის ლითონის მაღალი ხარისხით შეცვლა მიანიშნებს გაუმჯობესებაზე, ისე ბოლო დღეების მიწურულს ორგანიზაციულ საკითხებში მომხდარი ცვლილებები მეტყველებს იეჰოვას მოწმეების ორგანიზაციის წინსვლაზე (მათ. 24:3).