ამ ბროშურის მეშვეობით პირდაპირ ღვთის სიტყვიდან, ბიბლიიდან, გაიგებთ ღვთიურ ჭეშმარიტებას. თითოეული აბზაცის ბოლოს მოყვანილი ბიბლიური მუხლები მიგანიშნებთ იმაზე, თუ სად მოძებნოთ მსხვილი შრიფტით დაბეჭდილ კითხვებზე პასუხები თქვენს ბიბლიაში.

ბიბლიური მუხლების წაკითხვისას იფიქრეთ, როგორ პასუხობენ ისინი დასმულ შეკითხვას. შეგიძლიათ ასევე სთხოვოთ იეჰოვას მოწმეებს და ისინი სიამოვნებით იმსჯელებენ თქვენთან ერთად ამ საკითხებზე. წაიკითხეთ ლუკას 24:32, 45.

შენიშვნა: ბროშურაში მითითებული ყველა პუბლიკაცია იეჰოვას მოწმეების გამოცემულია.