ჭეშმარიტი სიბრძნე ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი განძია. ამ განძის წყარო მხოლოდ იეჰოვაა. ამ ნაწილში უფრო ღრმად გამოვიკვლევთ, თუ რამდენად უსაზღვრო სიბრძნის მფლობელია იეჰოვა ღმერთი, რომლის შესახებაც მისმა ერთგულმა იობმა თქვა, რომ „გულბრძენია“ (იობი 9:4).