არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

ბიბლიური მოთხრობები

შინაარსი

შინაარსი

ნაწილი 1 შემოქმედების დაწყებიდან წარღვნამდე

ნაწილი 2 წარღვნიდან ისრაელთა გათავისუფლებამდე

ნაწილი 3 ისრაელის გათავისუფლებიდან პირველ მეფემდე

ნაწილი 4 ისრაელის პირველი მეფიდან ბაბილონის ტყვეობამდე

ნაწილი 5 ბაბილონის ტყვეობიდან იერუსალიმის გალავნის აღდგენამდე

ნაწილი 6 იესოს დაბადებიდან მის სიკვდილამდე

ნაწილი 7 იესოს აღდგენიდან პავლეს დაპატიმრებამდე

ნაწილი 8 ბიბლიის წინასწარმეტყველება შესრულდება