„ჩვენი სამეფო მსახურების“ ფურცლებზე მოცემულია ინფორმაცია იეჰოვას მოწმეების ყოველკვირეულ შეხვედრებთან დაკავშირებით. აქედან გაიგებთ, რას განვიხილავთ კრების ბიბლიის შესწავლაზე, თეოკრატიული მსახურების სკოლასა და სამსახურებრივ შეხვედრაზე.

მითითება: „ჩვენი სამეფო მსახურების“ ელექტრონულ ვერსიაში მომხდარი ზოგი ცვლილება შესაძლოა არ იყოს შეტანილი მის ბეჭდურ ვერსიაში.