„კაცი კაცზე მძლავრობს მისდა საზიანოდ“ (ეკლესიასტე 8:9).

ზემოთ მოყვანილი სიტყვები საუკეთესოდ აღწერს ადამიანთა მმართველობას. თუ კაცობრიობის ისტორიას გადავხედავთ, მმართველები არაერთხელ გამხდარან თავიანთ ქვეშევრდომთა ენით აუწერელი ტანჯვისა და უბედურების მიზეზი. ნებისმიერ ეპოქაში ადამიანებს, რომლებიც ხალხის კეთილდღეობით იყვნენ დაინტერესებული და ცდილობდნენ, სამართლიანი მმართველობის ფორმა შეექმნათ, სიხარბე და მექრთამეობა უკრავდათ ხელ-ფეხს. რატომ ვერ აღმოიფხვრა დღემდე კორუფცია? ამას, ძირითადად, ქვემოთ მოყვანილი სამი მიზეზი უშლის ხელს.

1. ცოდვა

ბიბლიაში ნათლადაა ნათქვამი, რომ „ცოდვის ქვეშ“ ვართ (რომაელები 3:9). უკურნებელი სენის მსგავსად, ცოდვა ჩვენში „მკვიდრობს“. ათასწლეულებია, ცოდვა „მეფობს“ ადამიანებზე. მისი „კანონი“ კვლავაც ჩვენშია. სწორედ ცოდვილი მიდრეკილებების გამოა, რომ ბევრი პირველ ადგილზე საკუთარ ინტერესებს აყენებს და ნებისმიერ ფასად ცდილობს ქონების მოხვეჭასა და ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას (რომაელები 5:21; 7:17, 20, 23, 25).

 2. ბოროტი ქვეყნიერება

დღევანდელ ქვეყნიერებაში სიხარბე და ეგოიზმი ჩვეულებრივი რამ არის. ასეთ გარემოში ზოგისთვის ადვილი არ არის, იყოს განსხვავებული. ადამიანებს ამბიცია ძალაუფლების ხელში ჩაგდების ძლიერ სურვილს აღუძრავს. გარდა ამისა, მათ სულ უფრო და უფრო მეტი ფულისა და ქონების მოხვეჭის სურვილი უჩნდებათ. სამწუხაროდ, ამ მიზანს რომ მიაღწიონ, ისინი უპატიოსნოდ იქცევიან. იმის მაგივრად, რომ ასეთ ზეგავლენას წინ აღუდგნენ, ისინი „უმრავლესობას ბოროტებაში“ ჰყვებიან (გამოსვლა 23:2).

3. სატანა ეშმაკი

სატანას, მეამბოხე სულიერ ქმნილებას, „შეცდომაში შეჰყავს მთელი მსოფლიო“ (გამოცხადება 12:9). მას დიდ სიამოვნებას ანიჭებს, როცა ადამიანებს თავის ნებაზე ატარებს. მან შეიძლება მზაკვრულად გამოიყენოს ადამიანებში ჩადებული მოთხოვნილება, იცხოვრონ კომფორტულად და უზრუნველად, და უპატიოსნობისკენ უბიძგოს.

ნიშნავს ეს იმას, რომ მარიონეტებივით ვართ სატანის ხელში და წინააღმდეგობის გაწევა არ შეგვიძლია? ამაზე პასუხს შემდეგი სტატია გაგვცემს.