არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

საგუშაგო კოშკი (სასწავლო გამოცემა) ივლისი 2013

ამ ნომერში ახსნილია, თუ როდის სრულდება იესოს წინასწარმეტყველებაში მოხსენიებული მოვლენები და ის, თუ ვინ არის ერთგული და გონიერი მონა.

„გვითხარი, როდის მოხდება ეს“

რა სიახლეა მათეს 24-ე და 25-ე თავებში ჩაწერილი იესოს წინასწარმეტყველებაში მოცემული მოვლენების შესრულების დროსთან დაკავშირებით?

„აი, მე ყოველდღე თქვენთან ვარ“

ხორბლისა და სარეველას იგავში აღწერილია თესვის, ზრდისა და მკის დრო. რა საკითხს მოეფინა ნათელი მკის დროსთან დაკავშირებით?

მრავალთა დაპურება ერთეულთა ხელით

როგორ აპურებდა სულიერად იესო პირველ საუკუნეში კრებებს? დღესაც ამავე მეთოდს მიმართავს ის?

„ვინ არის ერთგული და გონიერი მონა?“

ეს სტატია ნათელ წარმოდგენას გვიქმნის ერთგულ და გონიერ მონაზე. წაიკითხეთ, როგორ არის დამოკიდებული ჩვენი სულიერი ჯანმრთელობა ამ არხზე.

ხელმძღვანელი საბჭოს ახალი წევრი

2012 წლის 1 სექტემბრიდან მარკ სანდერსონი მსახურობს „იეჰოვას მოწმეების“ ხელმძღვანელი საბჭოს წევრად.

ბიოგრაფია

მთელი გულით მსახურება ყველგან და ყოველთვის

წაიკითხეთ, როგორ ისწავლა ერთმა ჰოლანდიელმა წყვილმა იეჰოვაზე მინდობა სირთულეებისა და ცვლილებების მიუხედავად.

„რა საოცარი სურათებია!“

სურათები სწავლაში დამხმარე საშუალებაა და ფიქრისკენ აღგვძრავს. როგორ გეხმარებათ ლამაზი სურათები?