„იგავებში“ სანდო რჩევებია ჩაწერილი მშობლებისთვის. ყლორტს საითაც გადახრი, იმ მიმართულებითაც გაიზრდება. მსგავსად, სათანადოდ აღზრდილი შვილები მოწიფულობის ასაკშიც ემსახურებიან იეჰოვას.

22:6

  • ბავშვის სათანადოდ აღზრდას საკმაოდ დიდი დრო და ძალისხმევა სჭირდება.

  • საჭიროა შვილებისთვის კარგი მაგალითის მიცემა, დარიგება, შეგონება, გამხნევება და დასჯა.

22:15

  • აღზრდა არის სიყვარულით გულისა და გონების გამოსწორება.

  • ყველა ბავშვი სხვადასხვანაირ აღზრდას საჭიროებს.