არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

 ღვთის სიტყვის საუნჯე | ფსალმუნები 19—25

კონკრეტული წინასწარმეტყველებები მესიის შესახებ

კონკრეტული წინასწარმეტყველებები მესიის შესახებ

მუხლი

წინასწარმეტყველება

შესრულება

ფსალმ. 22:1

ერთი შეხედვით ღვთისგან იქნებოდა მიტოვებული

მათე 27:46; მარკოზი 15:34

ფსალმ. 22:7, 8

ძელზე დაკიდებულს დასცინებდნენ

მათე 27:39—43

ფსალმ. 22:16

ძელზე მიალურსმებდნენ

მათე 27:31; მარკოზი 15:25; იოანე 20:25

ფსალმ. 22:18

წილს ყრიდნენ მის ტანსაცმელზე

მათე 27:35

ფსალმ. 22:22

იეჰოვას სახელს აუწყებდა ადამიანებს

იოანე 17:6