„საგუშაგო კოშკი“

შეეკითხე: თქვენი აზრით, შესრულდება ოდესმე ეს სიტყვები?

წაუკითხე: გამოცხ. 21:3, 4.

შესთავაზე: „საგუშაგო კოშკის“ ამ ნომრიდან გაიგებთ, როგორ შეასრულებს ღმერთი ამ დაპირებას და რა სიკეთეს მოგიტანთ ეს პირადად თქვენ.

„საგუშაგო კოშკი“ (ბოლო გვერდი)

შეეკითხე: თქვენ როგორ უპასუხებდით ამ კითხვას? [წაუკითხე მე-16 გვერდზე მოცემული პირველი კითხვა და სავარაუდო პასუხები]

წაუკითხე: ფსალმ. 83:18.

შესთავაზე: ამ სტატიიდან უფრო მეტს გაიგებთ იმის შესახებ, თუ რას ამბობს ბიბლია ღვთის სახელზე.

„რას გვასწავლის ბიბლია?“

შეეკითხე: ზოგი ფიქრობს, რომ მსოფლიოს ღმერთი განაგებს. თქვენ თუ იცოდით, რომ ბიბლია ამას არ ასწავლის?

წაუკითხე: 1 იოან. 5:19.

შესთავაზე: ამ წიგნში ნათლად არის დანახვებული ბიბლიის თვალსაზრისი ამ და სხვა მრავალ საკითხზე.

თავად შეადგინე შეთავაზება:

შეთავაზების ნიმუშების მიხედვით თავად შეადგინე შეთავაზება.