არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

შეთავაზების ნიმუშები

შეთავაზების ნიმუშები

„გამოიღვიძეთ!“

შესთავაზე: „გამოიღვიძეთ!“-ის ამ ნომერში ძალზე საინტერესო საკითხი განიხილება. [მობინადრეს ჟურნალი მიეცი]

შეეკითხე: იცოდით, რომ იეჰოვას მოწმეები ბიბლიურ ლიტერატურას 750-ზე მეტ ენაზე თარგმნიან?

წაუკითხე: გამოცხ. 14:6.

„გამოიღვიძეთ!“

შეეკითხე: თქვენი აზრით, წაადგებოდა ცოლ-ქმარს პრობლემის გადაჭრის დროს ეს პრინციპი?

წაუკითხე: იაკ. 1:19.

შესთავაზე: [უჩვენე სტატია მე-10 გვერდზე] ამ სტატიაში მსგავსი ბიბლიური პრინციპები განიხილება.

ბუკლეტები

შეეკითხე: როგორ უპასუხებდით ამ კითხვას? [წაუკითხე ბუკლეტის პირველ გვერდზე მოყვანილი კითხვა]

წაუკითხე: [ბუკლეტის მე-2 გვერდზე მითითებული მუხლი]

შესთავაზე: ამ ბუკლეტიდან შეიტყობთ, თუ როგორ დაგეხმარებათ ამის ცოდნა.

თავად შეადგინე შეთავაზება:

შეთავაზების ნიმუშების მიხედვით თავად შეადგინე შეთავაზება.