განლაგება
ტექსტი
ფოტოსურათი

მენაშე

იეჰოვამ დაუშვა, რომ ის ასურელებს შეეპყროთ და ბაბილონში ტყვედ წაეყვანათ

ტყვეობამდე

 • აუგო სამსხვერპლოები ცრუ ღვთაებებს.

 • მსხვერპლად შესწირა საკუთარი ვაჟები.

 • უდანაშაულო სისხლში გაისვარა ხელი.

 • მთელი ერი სპირიტიზმში გახვია.

გათავისუფლების შემდეგ

 • დიდად დაიმდაბლა თავი.

 • იეჰოვას მიმართა ლოცვით და შესაწირავი აღუვლინა.

 • დაანგრია ცრუ ღვთაებათა სამსხვერპლოები.

 • ერს ღვთის მსახურებისკენ მოუწოდა.

იოშია

მეფობის პერიოდში

 • ეძებდა იეჰოვას.

 • განწმინდა იუდა და იერუსალიმი.

 • შეაკეთა იეჰოვას სახლი და მიაკვლია კანონის წიგნს.