არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

ქრისტიანული ცხოვრება და მსახურება — პროგრამა სავარჯიშოებით  |  იანვარი 2016

 გააუმჯობესე მსახურება

როგორ ჩავატაროთ ბიბლიის შესწავლა ბროშურით „სასიხარულო ცნობა“

როგორ ჩავატაროთ ბიბლიის შესწავლა ბროშურით „სასიხარულო ცნობა“
  1. წაიკითხე მსხვილი შრიფტით დაბეჭდილი დანომრილი კითხვა, რათა მობინადრის ყურადღება მთავარი აზრისკენ მიმართო.

  2. წაიკითხე აბზაცი, რომელიც ამ კითხვას მოსდევს.

  3. წაიკითხე კურსივი შრიფტით დაბეჭდილი ბიბლიური მუხლები, შემდეგ ტაქტიანად დაუსვი მობინადრეს კითხვები და დაეხმარე იმის დანახვაში, თუ როგორ პასუხობს დანომრილ კითხვას ამოკითხული მუხლები.

  4. თუ კითხვას ერთზე მეტი აბზაცი სცემს პასუხს, თითოეული აბზაცის წაკითხვის შემდეგ გამოიყენე მე-2 და მე-3 პუნქტებში მოცემული მითითებები; თუ ვებ-გვერდზე განთავსებულია ამა თუ იმ კითხვისთვის თემატურად შესაფერისი ვიდეორგოლი, უჩვენე ის მობინადრეს.

  5. სთხოვე მობინადრეს, უპასუხოს დანომრილ კითხვას; ამრიგად გაიგებ, თუ რამდენად ჩასწვდა განხილულ საკითხს.