„გამოიღვიძეთ!“

შეეკითხე: თქვენი აზრით, ღირს ძალისხმევად, მოვიშოროთ ცუდი ჩვევები და განვივითაროთ კარგი ჩვევები?

წაუკითხე: ეკლ. 7:8ა.

შესთავაზე: ამ სტატიებში განხილულია ბიბლიური პრინციპები, რომლებიც დაგვანახვებს, როგორ შეგვიძლია ჩვენი ჩვევები ჩვენდა სასიკეთოდ გამოვიყენოთ.

„გამოიღვიძეთ!“

შეეკითხე: ცხოვრებაში ცვლილებები გარდაუვალია. თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება მათთან საუკეთესოდ შეგუება?

წაუკითხე: ეკლ. 7:10.

შესთავაზე: [მოსაუბრეს ყურადღება გაუმახვილე სტატიაზე, რომელიც მე-10 გვერდზე იწყება] ამ სტატიაში განხილულია ბიბლიური პრინციპები, რომლებიც ცვლილებებთან შეგუებაში დაგვეხმარება.

„სასიხარულო ცნობა ღვთისგან“

შეეკითხე: ყველას გვაქვს სახელი. მაგრამ რას ვიტყვით ღმერთზე? აქვს მას სახელი?

წაუკითხე: ფსალმ. 83:18.

შესთავაზე: ამ ბროშურაში ახსნილია ბევრი რამ, რასაც ბიბლია გვასწავლის ღვთის შესახებ. [მოსაუბრეს უჩვენე მე-2 გაკვეთილის მე-3 კითხვა]

თავად შეადგინე შეთავაზება:

შეთავაზების ნიმუშების მიხედვით თავად შეადგინე შეთავაზება.