არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

„ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება და მსახურება — პროგრამა სავარჯიშოებით“

„ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება და მსახურების“ პროგრამაში მოცემულია ბიბლიის ყოველკვირეული კითხვისა და იეჰოვას მოწმეების ერთ-ერთი ყოველკვირეული შეხვედრისთვის განკუთვნილი მასალა და განრიგი.

 

განლაგება
ჰორიზონტალურად
ვერტიკალურად

წყაროები — „ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება და მსახურება“

სექტემბერი 2017

ქრისტიანული ცხოვრება და მსახურება — პროგრამა სავარჯიშოებით

წყაროები — „ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება და მსახურება“

აგვისტო 2017

ქრისტიანული ცხოვრება და მსახურება — პროგრამა სავარჯიშოებით

წყაროები — „ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება და მსახურება“

ივლისი 2017

ქრისტიანული ცხოვრება და მსახურება — პროგრამა სავარჯიშოებით

წყაროები — „ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება და მსახურება“

ივნისი 2017

ქრისტიანული ცხოვრება და მსახურება — პროგრამა სავარჯიშოებით

წყაროები — „ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება და მსახურება“

მაისი 2017

ქრისტიანული ცხოვრება და მსახურება — პროგრამა სავარჯიშოებით

ქრისტიანული ცხოვრება და მსახურება — პროგრამა სავარჯიშოებით

წყაროები — „ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება და მსახურება“

მარტი 2017