„ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება და მსახურების“ პროგრამაში მოცემულია ბიბლიის ყოველკვირეული კითხვისა და იეჰოვას მოწმეების ერთ-ერთი ყოველკვირეული შეხვედრისთვის განკუთვნილი მასალა და განრიგი.