რას მივაღწიეთ სამეფოს მმართველობის პირველი 100 წლის მანძილზე?