არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

ზოგადი ცნობები წიგნ „ფსალმუნების“ შესახებ

ზოგადი ცნობები წიგნ „ფსალმუნების“ შესახებ

გაიგეთ ბიბლიის წიგნ „ფსალმუნების“ შესახებ, რომელიც ნუგეშს გვგვრის და მომავლის იმედს გვისახავს.