გაიგეთ მეტი ესაიას წინასწარმეტყველების შესახებ, რომელიც მანუგეშებელ და იმედის მომცემ ცნობას შეიცავს.