არჩეულ მასალაზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

„ღვთის სიტყვა არის ცოცხალი და მოქმედი“ (მარკოზი 4:35–5:43)

სასურველი ფორმატი