არჩეულ მასალაზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

იყავით სიტყვის მომსმენნი და შემსრულებელნი (ლუკა 4:1–30; 1 მეფეები 17:8–24)

სასურველი ფორმატი