არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

ბიბლიის წიგნები

განლაგება
ჰორიზონტალურად
ვერტიკალურად

ებრაულ-არამეული წერილები

დაბადება დაბ. დბ.
გამოსვლა გამ. გმ.
ლევიანები ლევ. ლვ.
რიცხვები რიცხ. რც.
კანონი კან. კნ.
იესო ნავეს ძე იესო. იეს.
მსაჯულები მსაჯ. მსჯ.
რუთი რუთ. რთ.
1 სამუელი 1 სამ. 1სმ.
2 სამუელი 2 სამ. 2სმ.
1 მეფეები 1 მეფ. 1მფ.
2 მეფეები 2 მეფ. 2მფ.
1 მატიანე 1 მატ. 1მტ.
2 მატიანე 2 მატ. 2მტ.
ეზრა ეზრ. ეზრ.
ნეემია ნეემ. ნემ.
ესთერი ესთ. ესთ.
იობი იობ. იობ.
ფსალმუნები ფსალმუნების ფსალმ.
იგავები იგავ. იგ.
ეკლესიასტე ეკლ. ეკ.
ქებათა ქება ქებ. ქბ.
ესაია ეს. ეს.
იერემია იერ. იერ.
გოდება გოდ. გდ.
ეზეკიელი ეზეკ. ეზკ.
დანიელი დან. დნ.
ოსია ოს. ოს.
იოელი იოელ. იოლ.
ამოსი ამოს. ამ.
აბდია აბდ. აბდ.
იონა იონ. იონ.
მიქა მიქ. მქ.
ნაუმი ნაუმ. ნამ.
აბაკუმი აბაკ. აბკ.
სოფონია სოფ. სფ.
ანგია ანგ. ანგ.
ზაქარია ზაქ. ზქ.
მალაქია მალ. მლ.