წაიკითხეთ ბიბლია ონლაინში ან მოუსმინეთ მის აუდიოჩანაწერს. შეგიძლიათ აგრეთვე უფასოდ ჩამოტვირთოთ ბიბლიის აუდიოფაილი ან მისი ვიდეოფაილი ჟესტურ ენაზე. ბიბლიის „ახალი ქვეყნიერების თარგმანი“ ზუსტი და ადვილად გასაგებია. ეს თარგმანი მთლიანად თუ ნაწილობრივ 160-ზე მეტ ენაზეა დაბეჭდილი. ამ წიგნის 220 მილიონზე მეტი ეგზემპლარია გავრცელებული.