იეჰოვას მოწმეები მიჰყვებიან პირველი საუკუნის ქრისტიანების მიერ დატოვებულ მაგალითს. სწორედ ამიტომ, მათ რელიგიაში არ ხდება დაყოფა საერო და სასულიერო პირებად. თითოეული მონათლული იეჰოვას მოწმე არის მსახური, რომელიც მონაწილეობს სამქადაგებლო და ბიბლიურ-საგანმანათლებლო საქმიანობაში. კრებებში საშუალოდ 100 იეჰოვას მოწმე მსახურობს. სულიერად მოწიფული მამაკაცები კრებებში უხუცესებად მსახურობენ (ტიტე 1:5). ისინი გასამრჯელოს გარეშე ასრულებენ დაკისრებულ მოვალეობებს.