გაიგეთ, რა აზრებს გაესვა ხაზი „გალაადის“ 134-ე კლასის გამოსაშვებ პროგრამაზე.