დაემგზავრეთ ოჯახს, რომელიც ავსტრალიის შორეულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთ ბიბლიურ ჭეშმარიტებას გადასცემს.