არჩეულ მასალაზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

მათ „ღვთის წმინდა სიტყვების“ თარგმნის პატივი ხვდათ წილად — რომაელები 3:2

მათ „ღვთის წმინდა სიტყვების“ თარგმნის პატივი ხვდათ წილად — რომაელები 3:2

ჭეშმარიტებას ბიბლიის მრავალ თარგმანში იპოვი; იეჰოვას მოწმეები წლების მანძილზე ბიბლიის სხვადასხვა თარგმანით სარგებლობდნენ. რატომ შეეჭიდნენ ისინი ბიბლიის დამოუკიდებლად თარგმნას თანამედროვე ინგლისურ ენაზე? რა შედეგი გამოიღო ამან? უყურეთ ვიდეორგოლს «მათ „ღვთის წმინდა სიტყვების“ თარგმნის პატივი ხვდათ წილად — რომაელები 3:2».