არჩეულ მასალაზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

გამარტივებულ „საგუშაგო კოშკს“ ბავშვები ადვილად იგებენ, დანია

გამარტივებულ „საგუშაგო კოშკს“ ბავშვები ადვილად იგებენ, დანია

ერთი დანიური ოჯახი მადლიერებას გამოხატავს გამარტივებული „საგუშაგო კოშკის“ გამოცემისთვის.