მას შემდეგ, რაც 2013 წელს მთავარ სამმართველოში ბიბლიების გამოფენა გაიხსნა, არაერთი იშვიათი და ძვირფასი ბიბლია შემოგვწირეს, მათ შორის „კომპლუტენსიონ პოლიგლოტი“ და „მეფე ჯეიმზის თარგმანისა“ და ერაზმუსის მიერ ბერძნულ ენაზე ნათარგმნი „ახალი აღთქმის“ პირველი გამოცემები.